Flowers grow where they are given space. So do people.

Organisatie ontwikkeling

It's all about people

unsquared ontwikkelt trainingen en workshops.

En Begeleidt, traint & coacht organisaties.

Een heldere visie. Duidelijke strategie. Uitgetekende processen. Een aantrekkelijk HR-beleid. Innovatie en goed uitgedachte marketing werken alleen als de mensen die er mee moeten werken erin geloven. Meedenken. Eigenaarschap niet alleen voelen maar nemen.

Unsquared staat organisaties bij als het gaat om de implementatie van een organisatie ontwikkeling of transitie. We richten ons samen op de verandering en ontwikkeling van de gehele organisatie. We leggen verbanden tussen teams, afdelingen en diverse lagen binnen de organisatie. Je kan het zien als een combinatie tussen organisatieadvies, coaching en training. 

Mijn focus ligt op de relatie, samenwerking en het proces. De inhoud bij de organisatie. 

Ik werk afdeling en hiërarchisch overstijgend. En loop graag mee als onderdeel van de organisatie. Dus niet die externe hotshot consultant die komt vertellen hoe jullie organisatie werkt. Of vooral nu niet werkt. 

Ik begeleid het proces van duurzame verandering & benut graag de potentie van de organisatie maximaal. Unsquared deinst niet terug voor (een beetje) weerstand en trekt samen met organisatie op voor maximaal resultaat.

Wat een organisatie extern wil uitstralen moeten medewerkers intern ook beleven.

 “Een organisatie die niet actief de cultuur creëert die ze wil, zal toch met ‘een cultuur’ eindigen”

Hierin moet je investeren. Niet even, maar continu.

Cultuur is de drijfveer voor betrokkenheid. Het aantrekken en behouden van talenten. Het levert een bijdrage aan een zowel positieve als negatieve werkomgeving. Ze worden altijd door mensen bepaald. Door stakeholders en medewerkers. Van de board, directie tot de medewerkers op de werkvloer.

flow is a state of mind.

Er ontstaat alleen een flow voor een positieve verandering als deze door de organisatie breed gedragen wordt.

Te vaak wordt de organisatie niet gezien als een geheel. Worden medewerkers en/of afdelingen te laat of niet betrokken. Of wordt deze stap overgeslagen. Gevolg? De organisatie blijft stilstaan. Mooie plannen verdwijnen in de kast. We gaan over tot de waan van de dag. De medewerkers zijn weer terug bij af. Roepen (of denken) “Zo gaat het hier nu eenmaal. Hebben we vorig jaar al geprobeerd.”

don't trip over something in the past.

Van welke organisatie krijg ik energie?

We ontwikkelen niet alleen samen de nieuwe (implementatie) strategie, maar gaan samen ook de transitie door. Unsquared faciliteert op zo’n manier dat de mensen binnen de organisatie leren ook in de toekomst het fundament te wijzigen en uit te bouwen. Samen ontwikkelen is key.

Unsquared werkt vooral voor organisaties die het lef hebben om heilige huisjes af te breken. Die willen onderzoeken of ze blijven staan. Vanuit vertrouwen te breken met wat was en met medewerkers nieuwe fundamenten leggen voor een nieuwe horizon.

Elke organisatie heeft andere doelen, uitdagingen en kansen. Dat maakt het werk leuk. De ervaring leert dat een traject voor organisatieverandering doorgaans wat langer duurt. We weten dat simpele gedragsveranderingen 3 maanden duren voordat het gewoonte gedrag wordt. 

Beyonce 2,5 jaar traint voor een show van 2,5 uur. Een hele organisatie ‘even’ veranderen is dus niet zo eenvoudig als we denken (of hopen).